Aksiyanın keçirilməsi qaydaları

(PROMOKODLARDAN istifadə)

 

1.    Ümumi şərtlər

1.1.    Termin və təriflər

Təşkilatçı

“YALLA KLASSİFAYDS” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti (YALLA CLASSIFIEDS OÜ). Təşkilatçı haqqında məlumatlar İnternet şəbəkəsində aşağıdakı ünvanda yerləşdirilmişdir:

https://lalafo.az/ru/page/user-agreement

Servis

İnternet şəbəkəsində https://lalafo.az saytında yerləşən İnternet-resurs, müxtəlif əməliyyat sistemlərinin əsasında saytın tətbiqləri və digər servislər, həmçinin, saytın, tətbiqlərin və digər servislərin proqram təminatı və dizaynı (qrafik tərtibatı), verilənlər bazası, servisin istənilən bölməsi (alt-bölməsi), həmçinin Administrasiya və İstifadəçi servislərində yerləşdirilmiş informasiya

Promokod

Təşkilatçı tərəfindən tərtib edilmiş hərf və rəqəm ardıcıllığı - istifadəsi zamanı İstifadəçiyə hazırki Qaydalarda nəzərdə tutulmuş qayda və şərtlərdə xüsusi təklif verilir.

Xidmətlər

Servisə giriş imkanının verilməsi, həmçinin Təşkilatçı tərəfindən Servisdə göstərilən digər xidmətlər.

Təlimat

Promokod və ondan istifadə şərtləri haqqında informasiya və İnternet şəbəkəsindəki səhifədə, İstifadəçi tərəfindən göndərilən mesajlarda və ya istənilən elektron və ya kağız daşıyıcıda yerləşdirilən digər informasiya.

 

Hazırki Promokodlardan istifadə Qaydalarının (bundan sonra “Qaydalar”) mətnində rast gəlinən bütün digər termin və təriflər  https://lalafo.az/az/page/user-agreement ünvanında yerləşən, Tərəflər arasında Servis üzrə İstifadəçi Müqaviləsinə əsasən şərh ediləcəkdir.

1.3.    Hazırki Qaydalar Təşkilatçının Promokodlardan istifadəyə dair xüsusi təklifləri İstifadəçilərə hansı ümumi şərtlərdə verdiyini müəyyən edir. 

1.4.    Qaydalar aşağıdakı linkdə yerləşir: https://lalafo.az/az/page/promo-code-terms-az

1.5.    Aksiyanın keçirildiyi ərazi: Azərbaycan Respublikası

 

2.    Aksiya iştirakçıları.

2.1.    Aksiya iştirakçıları hazırki Qaydaların və Servis üzrə İstifadəçi Müqaviləsinin tələblərinə cavab verən və hazırki Qaydaların müəyyən etdiyi şərtlərə cavab verən qeyri-müəyyən İstifadəçilər çevrəsindən ibarətdir. 

2.2.    Aksiya iştirakçıları yalnız əmək qabiliyyətli şəxslər ola bilərlər.

2.3.    Təşkilatçının əməkdaşları və nümayəndələri, Təşkilatçı ilə affiliasiyalaşmış şəxslər, həmçinin Aksiyanın keçirilməsində iştirak edən digər hüquqi şəxslərin və/yaxud fərdi sahibkarların işçiləri aksiya iştirakçıları ola bilməzlər.

 

3.    Promokodlardan istifadə şərtləri

3.1.    Promokodların tərtib olunması və paylaşılması

3.1.1.    Təşkilatçı İstifadəçiyə Promokod üzrə xüsusi təklifin verilməsinə zəmanət verir; Promokod Servisdə hazırki Qaydalarla müəyyən olunmuş qayda və şərtlərdə aktivləşdirilir.

3.1.2.    Təşkilatçı aşağıdakı növlərdə Promokodlar tərtib edə bilər:

-    İstifadəçinin pul kisəsini əlavə vəsaitlərlə dolduracaq Promokodlar. 

-    İstifadəçiyə Xidmətin dəyərinin müəyyən faizi və ya sabit məbləği ölçüsündə endirim verən Promokodlar.  

-    İstifadəçiyə seçilmiş xidmətin/məhsulun dəyərinin müəyyən faizi və ya sabit məbləği ölçüsündə endirim verən Promokodlar.

3.1.3.    Təşkilatçı Promokodlara dair informasiyanı aşağıda paylaşır:

-    Servisdə;

-    tərəfdaşların şəbəkə resurslarında;

-    İstifadəçiyə göndərilən fərdi bülletendə;

-    Servisin tərəfdaşları (mağazalar, iaşə və ya üçüncü şəxslərin müəssisələrində) vasitəsilə paylaşıla bilən çap məhsullarında və ya digər üsulla;

-    istənilən reklam materiallarında.

3.1.4.    Təşkilatçı Promokodlara dair informasiyanı (xüsusən Təlimatdakı) paylaşaraq aşağıdakıları müəyyən edir:

-    Promokodun istifadəsi zamanı verilə bilən xüsusi təkliflərin siyahısı;

-    Promokodun hansı müddət ərzində istifadə oluna biləcəyini;

-    Promokodun tətbiqinə və aksiyanın keçirilməsinə dair digər şərtlər.

 

3.2.    Promokoddan istifadə qaydaları

3.2.1.    Promokod İstifadəçi tərəfindən hazırki Qaydalarda və Təlimatda müəyyən edilmiş qayda və şərtlərdə istifadə oluna bilər. Promokoddan istifadə zamanı Qaydalarda və Təlimatda nəzərdə tutulmamış xüsusi təkliflərin istifadəsinə icazə verilmir.

3.2.2.    Promokod yalnız Servis İstifadəçisi tərəfindən şəxsi məqsədlərlə Servisdəki xidmətlərə giriş imkanı əldə etmək üçün istifadə oluna bilər. Təlimatda Promokodun yalnız müəyyən İstifadəçi kateqoriyası tərəfindən aktivləşdirilə bilməsi nəzərdə tutula bilər. 

3.2.2.    Təlimatda başqa cür qeyd olunmadığı təqdirdə Promokodu yalnız bir dəfə aktivləşdirmək olar.

3.2.3.    Təlimatda və ya konkret tədbirin qaydalarında başqa cür qeyd olunmadığı təqdirdə hər bir İstifadəçi yalnız bir Promokoddan istifadə edə bilər.

3.2.4.    Təlimatda və ya konkret tədbirin qaydalarında başqa cür qeyd olunmadığı təqdirdə hər bir məhsul/xidmət üzrə yalnız bir Promokoddan istifadə etmək olar.

3.2.5.    İtirilmiş Promokod bərpa olunmur.

3.2.6.    Promokod yalnız Təlimatda və ya konkret tədbirin qaydalarında qeyd olunan məhsullar/xidmətlər üçün istifadə oluna bilər.

3.2.7.    Promokod Təlimatda və ya konkret tədbirin qaydalarında qeyd olunan tarixədək istifadə oluna bilər.

3.2.8.    İstidəçi Promokodun bütövlüyünü özü təmin edir. İstifadəçi Promokodun itməsi, icazəsiz giriş və/yaxud Promokoddan üçüncü şəxslərin istifadəsi ilə əlaqədar bütün riskləri özü daşıyır. Qeyd olunan hallarda Təşkilatçı Promokodu bərpa etmir.

3.2.9.    İstifadəçinin Promokodu satması, dəyişməsi və ya digər yolla özgəninkiləşdirməsi, həmçinin onu digər üsullarla kommersiya məqsədilə istifadə etməsi qadağandır. Qeyd olunan tələb pozulduqda Təşkilatçı ödənilən xidmətlərin dəyərini geri ödəmədən Promokodun etibarlılığını vaxtından əvvəl dayandırmaq, həmçinin İstifadəçinin Servisə və ya Servis xidmətlərinə girişini dayandırmaq hüququna malikdir. 

3.2.10.    İstifadəçi Servis üzrə İstifadəçi Müqaviləsinin və/yaxud Təşkilatçı ilə bağlanılmış digər müqavilə və razılaşmaların şərtlərini pozduqda Təşkilatçı İstifadəçiyə endirim, əlavə vəsaitlər verməyə və ya hazırki Qaydalara əsasən xüsusi aksiya təkliflərinin digər şərtlərini yerinə yetirməyə bilər.

 

3.3.    Promokodun aktivləşdirilməsi

3.3.1.    Promokodu müstəsna olaraq Servisdə qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçilər aktivləşdirə bilər.

3.3.2.    Promokodun aktivləşdirilməsi üçün İstifadəçi Şəxsi kabinetdə Promokodu daxil etməli və müvafiq düyməyə basmaqla və ya Servisin funksionalında nəzərdə tutulan digər tədbirləri yerinə yetirməklə Promokodun aktivləşdirilməsini təsdiqləyə bilər.

3.3.2.    Promokod aktivləşdirildikdən sonra İstifadəçi aşağıdakı xüsusi təkliflərdən birini almaq hüququna malikdir:  

3.3.2.1.    Servis Xidmətlərinə endirim verən Promokodlar üçün – Servis Xidmətlərinə Promokod üzrə Təlimatda nəzərdə tutulan ölçüdə  endirim. Bu zaman Servis Xidmətlərinin ümumi dəyəri yenidən hesablanacaqdır. İstifadəçi Servis xidmətlərinin yekun dəyəri ilə razılaşdığını təsdiqləyir və Xidmətlərin dəyərinin yerdə qalan hissəsini ödədikdən sonra Xidmətə giriş imkanı əldə edir. Əlçatan Xidmət Servisdə İstifadəçinin şəxsi kabinetində əks olunur.

3.3.2.2.    İstifadəçinin pul kisəsinə əlavə vəsait verən Promokodlar üçün – İstifadəçinin pul kisəsinin balansının Promokod üzrə Təlimatda qeyd olunan məbləğlə artırılması.

3.3.2.3.    Satıcının xidmətlərinə/məhsullarına длendirim verən Promokodlar üçün – Satıcının xidmətlərinə/məhsullarına Promokod üzrə Təlimatda nəzərdə tutulan ölçüdə  endirim. Bu zaman Satıcının xidmətlərinin/məhsullarının ümumi dəyəri yenidən hesablanacaqdır. İstifadəçi Satıcının xidmətlərinin/məhsullarının erdə qalan hissəsini ödədikdən sonra Satıcının xidmətlərinin/məhsullarının yekun dəyəri ilə razılaşdığını təsdiqləyir.

3.3.3.    Promokod aktivləşdirildikdən sonra əldə olunmuş endirimin məbləği və ya əlavə vəsaitlərin məbləği heç bir formada İstifadəçiyə pul ekvivalentində verilmir.

3.3.4.    Təşkilatçı istər İstifadəçi, istərsə də Təşkilatçı tərəfindən texniki və/yaxud digər xəta nəticəsində aktivləşdirilmiş Promokodları nəzərə almamaq hüququna malikdir.

 

4.    Yekun müddəalar

4.1.    İstifadəçi Promokoddan istifadə etməzdən əvvəl Qaydaların son nəşri ilə tanış olmağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi Qaydaların son nəşri ilə razılaşmadıqda Promokoddan istifadə etməməyi və aksiyada iştirak etməməyi öhdəsinə götürür.

4.2.    İstifadəçinin aksiyada iştiraka yönəlmiş tədbirlər görməsi onun aksiya İştirakçısına çevrildiyinin və İstifadəçinin hazırki Qaydalarla tanış olaraq tam razılaşdığının və qəbul etdiyinin təsdiqi hesab olunur.

4.3.    Təşkilatçı Qaydaların şərtlərini birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna malikdir. Bu cür dəyişikliklər Qaydaların yeni nəşri dərc olunduğu andan etibarən qüvvəyə minir. İstifadəçi Qaydaların yeni nəşri ilə razılaşmadıqda İstifadəçi Promokoddan istifadə etməməyi və aksiyada iştirak etməməyi öhdəsinə götürür.

4.4.    Hər hansısa səbəbdən aksiyanın istənilən hissəsinin və ya bütünlükdə aksiyanın planlaşdırıldığı kimi keçirilməsi mümkün olmadıqda – kompyuter viruslarına yoluxma, İnternet şəbəkəsindəki nasazlıqlar, nöqsanlar, manipulyasiyalar, icazəsiz müdaxilə, saxtakarlıq, texniki nasazlıqlar və ya Təşkilatçının nəzarətində olmayan istənilən digər səbəblərin törətdiyi və aksiyanın icrasının, təhlükəsizliyinin, dürüstlüyünün, bütövlüyünün və ya müvafiq qaydada keçirilməsinin məğzini dəyişdirən və ya bunlara zərər verən səbəblər də buraya daxildir – Təşkilatçı şəxsi mülahizəsinə əsasən aksiyanın keçirilməsini ləğv edə, dayandıra, dəyişdirə və ya müvəqqəti dayandıra, yaxud istənilən Promokodu etibarsız elan edə bilər. Bununla əlaqədar bütün bildirişlər Servisdə dərc olunacaqdır.

4.5.     Təşkilatçı istənilən və ya bütün Promokodları istənilən vaxt və istənilən əsasla geri çağıra bilər.

4.6.    İstifadəçi və Təşkilatçı arasında aksiyanın keçirilməsinə dair hər hansı ixtilaf yarandıqda bu cür ixtilaflar məcburi məhkəməyəqədər pretenziya qaydasını tətbiq etməklə tənzimlənməlidir. İstifadəçi pretenziyanı info@lalafo.az ünvanına göndərməyi öhdəsinə götürür.

Yuxarıda qeyd olunan şərtlərə riayət edilmədikdə məcburi pretenziya qaydası riayət olunmamış hesab edilir.

4.7.    Qaydalar və buradan irəli gələn bütün hüquqi münasibətlər, həmçinin hazırki Qaydalarda nəzərdə tutulmayan hər şey Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Yaranan bütün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən həll olunur.

 

5.    Təşkilatçının rekvizitləri

“YALLA KLASSİFAYDS” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti (YALLA CLASSIFIEDS OÜ)

ünvan: Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia